Faglige mål

 

Med faglig forankring i kunnskapsløftet, så ønsker vi kunne presentere hva som ligger som basis for den pedagogikken vi styres av og jobber etter :

Mål

Hovedmål  

Kunnskapsløftet, læringsplakaten s.29

  • Gi elevene mulighet til å føle mestring…
  • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter, individuelt og i samarbeid  med andre.
  • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.

Delmål

  • Gi elevene en meningsfylt  skolehverdag der følelsen av å mestre skal stå sentralt.
  • Utvikle en sunnere holdning til naturen og seg selv gjennom positive opplevelser.
  • Utvikle en god ”teamfølelse” gjennom felles innsats og tett samarbeid.
  • Gi elevene erfaring om betydningen av riktig bekledning ute.
  • Gi elevene erfaring i hva naturen kan tilby på godt og vondt.
  • Gi elevene erfaring fra hverdagslige praktiske gjøremål.

<Hjem>

 

                               www.friluftsgruppa.com                     

               Med naturen som klasserom...